Bonmerk is een juridisch advesbureau dat actief is op het gebied van de bescherming en registratie van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder van merken en modellen. Lees hier meer over onze werkwijze.