Inbreuk, en nu?

Op grond van uw merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk door het gebruik van een teken dat identiek is aan of lijkt op uw merk. Anderzijds kunt u ook worden aangesproken op merkinbreuk wanneer u een merk gebruikt dat overeenstemt met het merk van een ander.

Wanneer u een inbreuk op uw merkrechten constateert of wanneer u wordt beschuldigd van merkinbreuk, is het belangrijk om hier zo snel mogelijk actie op te nemen en een merken- en modellengemachtigde zoals Bonmerk in te schakelen. Veel geschillen kunnen gelukkig buiten de rechtszaal worden opgelost, maar soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk.

Bonmerk adviseert u welke route u het beste kunt bewandelen om het conflict op korte termijn op te lossen.

Wordt er inbreuk op uw merkrechten gemaakt? Of wordt u wellicht beschuldigd van inbreuk? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de vervolgstappen te bespreken.