Onderzoek uw merk op beschikbaarheid

Voordat u tot gebruik en registratie van een nieuw merk overgaat, raden wij aan om eerst de beschikbaarheid van het merk te laten onderzoeken. Alleen dan weet u of u uw merk ongestoord kunt gebruiken.

Bij een onderzoek gaan wij na of er in de relevante merkenregisters oudere inschrijvingen bestaan van identieke of gelijkende merken. Op basis van het resultaat van dit onderzoek, voorzien wij u van een passend advies of en welke risico’s u loopt met het gebruik en de registratie van uw merk. Wij adviseren om in een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van een merk een onderzoek te laten uitvoeren.

Als u uw merk zonder onderzoek gaat gebruiken en dit gebruik dient te staken omdat een derde hiertegen met succes bezwaar maakt uit hoofde van oudere (merk)rechten, kunnen de financiële gevolgen enorm zijn. Met een merkonderzoek kunt u dit risico zoveel mogelijk uitsluiten. Voor meer informatie over de verschillende soorten onderzoeken die Bonmerk aanbiedt, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier rechtsboven op deze pagina.