Registratiesystemen en registers

Een merk wordt beschermd door registratie. U dient uw merk te beschermen in die landen waar u uw merk gebruikt of binnen afzienbare tijd wilt gaan gebruiken. Er bestaan meerdere registers en systemen om een merk te registreren:

Benelux

De drie Benelux landen (België, Nederland en Luxemburg) hebben sinds 1971 een gezamenlijke regeling voor de bescherming van merken. U kunt een merk alleen voor de gehele Benelux registreren, ook als u uw merk alleen in één van deze drie landen gebruikt. Een Benelux merkregistratie is in principe voldoende als een merk alleen in Nederland of andere Benelux landen wordt gebruikt. Daarnaast kan een Benelux merkregistratie als basis worden gebruikt om de registratie van het merk verder internationaal uit te rollen.

Europese Unie

Sinds 1996 bestaat er één registratiesysteem voor alle landen van de Europese Unie. Een groot voordeel van een Europese Unie merk is dat het bescherming biedt in alle lidstaten van de Europese Unie tegen relatief lage kosten. Wanneer u uw merk in een groot aantal Europese landen wilt gaan gebruiken, is dit meestal het beste registratiesysteem. Een nadeel is dat het merk ondeelbaar is. Dit betekent dat de registratie wordt verkregen voor alle landen of niet. Een succesvolle oppositie op basis van een ouder (merk)recht in slechts één land heeft tot gevolg dat de gehele EU registratie wordt geweigerd.

Internationale Registratie

Een Internationale Registratie is een bundel van nationale merkregistraties in één of meerdere landen die zijn aangesloten bij dit registratiesysteem. Momenteel zijn dit er bijna 100. Op elk moment kunnen er nieuwe landen worden toegevoegd aan de registratie. Voor een Internationale Registratie is altijd een basismerk nodig in het thuisland van de aanvrager. Dat kan bijvoorbeeld de Benelux zijn of de Europese Unie.

Het grote voordeel van een Internationale Registratie in plaats van aparte nationale registraties in de aangewezen landen is dat dit systeem al snel voordeliger is. Een ander voordeel is dat als de registratie van het merk in één land problemen geeft, dan heeft dit geen gevolgen voor de bescherming in de andere aangewezen landen.

Een nadeel van een Internationale Registratie is dat deze registratie de eerste vijf jaar afhankelijk is van een basisinschrijving. Indien deze basisinschrijving komt te vervallen of wordt beperkt dan geldt dit automatisch voor alle landen van de Internationale Registratie.

Nationale Registratie

In bijna elk land is het mogelijk om bij een nationaal merkenbureau een merkaanvrage in te dienen, welke alleen geldig is in het betreffende land. De kosten zijn relatief hoog en de aanvragen worden ingediend door een lokale gemachtigde en beoordeeld naar de lokale wetgeving. Door de invoering van het Europese Unie merk en het systeem van Internationale Registraties wordt er minder vaak gebruik gemaakt van nationale registraties. Het is immers al snel voordeliger om één van deze systemen te gebruiken als u uw merk in meerdere (buiten)landen wilt beschermen. Toch zijn er nog steeds landen die niet tot één van deze systemen zijn toegetreden. Ook is het mogelijk dat u een merk alleen maar in één land wilt gebruiken. Dan is het vaak voordeliger om in dat land een nationale registratie te verrichten.