Merken

Een merk is een teken dat dient om de producten en diensten van een onderneming te onderscheiden. Dat kan alles zijn wat grafisch kan worden weergegeven. De belangrijkste soorten merken zijn:

  • Woordmerken
  • Beeldmerken
  • Vormmerken
  • Kleurmerken

Als voorbeeld van een woordmerk kan worden gedacht aan SONY, een beeldmerk is bijvoorbeeld het drie-strepen logo van Adidas of de opmaak van een verpakking. Ook de vorm van een product kan een merk zijn, zoals bijvoorbeeld de fles van Coca-Cola. Maar er zijn nog veel meer tekens die als merk kunnen dienen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsnamen, geslachtsnamen (DOUWE EGBERTS), cijfers (4711 voor eau de Cologne), afkortingen (LOI), slagzinnen, kleuren (de kleur geel van Zwitsal), letters, klanken en geuren. Ook deze tekens kunnen de functie van een merk vervullen.

Onderscheidend vermogen

De belangrijkste voorwaarde voor een teken om als merk te kunnen dienen, is dat het teken onderscheidend vermogen bezit voor de producten en/of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd. Als een teken puur beschrijvend is voor het product of de dienst zelf, of als het teken het product of de dienst aanprijst, dan is het niet geschikt om als merk te dienen. Voorbeelden hiervan zijn het woord KOFFIE voor koffie of het woord PREMIUM QUALITY voor voedingsmiddelen. Een bestaand woord kan een merk zijn, zolang het maar niet beschrijvend is voor de betreffende producten of diensten. Het woord KOFFIE zou bijvoorbeeld wel als merk kunnen dienen voor fietsen.