Bewaking van uw merk

Met alleen een merkregistratie bent u er nog niet. Het is belangrijk dat u uw merk ook actief verdedigt.

Merkbewaking is een dienst waarbij wij dagelijks voor u controleren of er nieuwe merken ter registratie worden aangevraagd die identiek zijn aan of overeenstemmen met uw merk. Merkbewaking kan worden ingesteld per land, per regio of wereldwijd. Als er een mogelijk conflicterend merk wordt aangetroffen, dan berichten wij u hierover met een eerste indicatie over de mogelijk te nemen acties.

Waarom is merkbewaking belangrijk:

  • Zonder merkbewaking weet u niet of er mogelijk conflicterende merken ter registratie worden aangevraagd.
  • Door merkbewaking bent u in een vroegtijdig stadium op de hoogte van mogelijk conflicterende merken en kunt u hier tijdig actie tegen nemen, bijvoorbeeld door het indienen van een oppositie. Dit is een administratieve en relatief goedkope bezwaarprocedure die kan worden opgestart bij het merkenbureau en voor een bepaalde termijn moet worden ingediend. Indien u niet van deze mogelijkheid gebruikt maakt, kunt u in een later stadium alleen nog maar optreden tegen de registratie van een inbreukmakend merk door het opstarten van een kostbare gerechtelijke procedure.
  • Het is belangrijk dat u uw merk actief verdedigt door op te treden tegen inbreukmakende merken. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw merkrechten verwateren en dat u uiteindelijk geen exclusieve rechten meer kunt claimen op uw merk.